Selamat Datang Ke Unit IT PTJPM


Fungsi utama Unit Teknologi Maklumat :


  1. Menguruskan laman web jabatan dengan memastikan maklumat yang dipaparkan adalah tepat dan terkini.
  2. Menyediakan pelbagai laporan / slaid persembahan dan bahan-bahan taklimat jabatan yang memerlukan kepakaran teknikal.
  3. Memberikan khidmat sokongan teknikal ICT kepada Pegawai dan Kakitangan ke arah merealisasikan kerajaan elektronik.
  4. Menguruskan penyelenggaraan dan baikpulih peralatan ICT dan rangkaian internet agar sentiasa berfungsi dengan baik.
  5. Memantau dan melaporkan sebarang masalah capaian dan penggunaan sistem-sistem kerajaan.